4-5 lipca 2025
Poznań Baranowo
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

(zwana dalej „Polityką”)

 

§ 1

Dane osobowe – zasady ogólne 

 

 1. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). W związku z tym, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi u Administratora.  
 2. Administratorem danych osobowych jest Good Taste Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-178), ul. Dziewińska 59, REGON: 302692642, NIP: 7792421062, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000504906, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („Administrator”).
 3. Administrator pozyskuje oraz przetwarza dane osobowe w celu kompleksowej obsługi osób odwiedzających prowadzone przez Administratora strony internetowe.


§2

Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora 

 

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych przez Administratora są następujące:  
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
  2. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
 2. Dane, które mogą być przekazywane Administratorowi to w szczególności imię, nazwisko, adres, adres e-mail, telefon, NIP oraz inne dane potrzebne do wykonania umowy lub podjęcia związanych z nią działań przez Administratora. Podanie danych osobowych jest w pełni dobrowolne, ale konieczne dla wykonania przez Administratora zadań związanych z celem przetwarzania danych. 
 3. Administrator może ujawnić dane osobowe podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi IT, księgowe, administracyjne oraz innym podmiotom zajmującym się obsługą strony internetowej lub sklepu internetowego Administratora. Administrator wymaga od takich podmiotów zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez te podmioty w imieniu Administratora. Administrator nie przekazuje danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych. 
 4. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania celu, dla którego są przetwarzane, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte, zgodnie z wymogami stawianymi przez RODO. 
 6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo żądania:  
  1. dostępu do treści swoich danych, w granicach art. 15 RODO; 
  2. ich sprostowania, w granicach art. 16 RODO;  
  3. ich usunięcia, w granicach art. 17 RODO;  
  4. ograniczenia ich przetwarzania, w granicach art. 18 RODO;  
  5. przenoszenia danych, w granicach art. 20 RODO;  
  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
 7. Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się w szczególności poprzez nadesłanie żądań na adres e-mail: bilety@goodtaste.pl, lub poprzez nadesłanie żądania pocztą na adres Administratora: ul. Dziewińska 59, 60-178 Poznań.  

 

§ 3

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych 

 

 1. W razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 2. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących zasad ochrony danych osobowych, możliwy jest kontakt mailowy, na adres e-mail: bilety@goodtaste.pl, lub w drodze pisemnej, pocztą na adres Administratora: ul. Dziewińska 59, 60-178 Poznań.  

 

§

Strona internetowa Administratora 

 

 1. W celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do Administratora, Administrator przetwarza takie dane osobowe, jak:  
  1. data i godzina odwiedzin strony,  
  2. rodzaj systemu operacyjnego,  
  3. przybliżona lokalizacja,  
  4. rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,  
  5. czas spędzony na stronie,  
  6. odwiedzone podstrony 
   – o ile nic innego nie wynika z odrębnych ustawień w ramach urządzenia użytkownika. 
 2. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (poznanie aktywności użytkowników na stronie internetowej). 
 3. Aktywność użytkownika na stronach internetowych Administratora, w tym jego dane osobowe, są rejestrowane w logach systemowych (specjalnym programie komputerowym służącym do przechowywania chronologicznego zapisu zawierającego informację o zdarzeniach i działaniach dotyczących systemu informatycznego służącego do świadczenia usług przez Administratora). Zebrane w logach informacje przetwarzane w związku ze świadczeniem usług. Administrator przetwarza je również w celach technicznych; w szczególności, dane mogą być tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami. 

 

§ 5

Pliki cookies 

 

 1. Administrator na swojej stronie internetowej wykorzystuje tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzysta Administrator (np. Facebooka, Google’a). 
 2. Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, w szczególności opisane poniżej:  
  1. zapewnianie bezpieczeństwa: pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;  
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej: pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie;  
  3. stan sesji: w plikach cookies możliwe jest zapisywanie informacji o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej są wyświetlane; umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;  
  4. tworzenie statystyk: pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk Administrator wykorzystuje narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci; 
  5. korzystanie z funkcji społecznościowych: Administrator może korzystać z funkcji pozwalających na przejście z profilu Administratora prowadzonego w mediach społecznościowych na stronę internetową Administratora; jednak aby to było możliwe, Administrator musi korzystać z plików cookies dostarczanych przez wskazane podmioty. 
 3. Przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie Administrator prosi o wyrażenie zgody na użycie plików cookies. Jeżeli jednak użytkownik nie wyraża zgody na wykorzystanie plików cookies przy przeglądaniu strony internetowej, może w każdym czasie zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej, tj. całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili. 
 4. Administrator przedstawia poniżej instrukcję wyłączenia plików cookies w rozróżnieniu na poszczególne przeglądarki:
   1. Google Chrome
    Należy kliknąć na menu (w prawym górnym rogu), zakładka Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane. W sekcji „Prywatność” trzeba kliknąć przycisk Ustawienia treści.
   2. Internet Explorer
    Z menu przeglądarki (prawy górny róg): Narzędzia > Opcje Internetowe > Prywatność, przycisk Witryny. Suwakiem ustawiamy poziom, zmianę zatwierdzamy przyciskiem OK.
   3. Mozilla Firefox
    Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj ciasteczka.
   4. Opera
    Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Ciasteczka.
   5. Safari
    W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
 5. Administrator, uznając za w pełni uprawnione decyzje użytkowników dotyczące korzystania z plików cookies, jest jednak zobowiązany uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, ograniczeń w funkcjach dostępnych na koncie Administratora w serwisach społecznościowych, itp.  

 

 

§ 6

Postanowienia końcowe 

 

 1. Polityka podlega przepisom prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki z ważnej przyczyny, w szczególności polegającej na dostosowaniu jej treści w celu zachowania zgodności z prawem, czy do zaleceń, nakazów lub decyzji uprawnionych organów.  
 3. O zmianie Polityki Administrator poinformuje poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.  
 4. Polityka jest dostępna w biurze siedziby Administratora oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej Administratora.  

 

Organizator
Sponsor tytularny
Partnerzy
Patroni medialni